Steun het goede doel in Albanië ‘Faith, Hope and Charity’

In samenwerking met Protestantse wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost en VONO steunen wij het project van Father Gregory in Albanië ‘Faith, Hope and Charity’

Hier het verhaal van Father Gregoryfg3

Albanië is een land in de westelijke Balkan dat altijd in de ‘berm’ tussen oost en west zit. Heel weinig mensen weten dat Albanië een van de eerste landen was dat gekerstend werd.

In Durres-Durrachim in Albanië is het Christendom bijvoorbeeld al aanwezig sinds de klassieke oudheid. Christelijke tradities vertellen dat het aartsbisdom van Durrës opgericht is door apostel Paulus toen hij preekte in Illyria en Epirus. Mogelijk waren er ongeveer zeventig christelijke families in Dürres ten tijde van de apostelen. Gedurende de periode van het byzantijnse rijk werden er vele kerken gebouwd in Albanië, waarvan er nog steeds een paar bestaan.
De problemen voor de christelijke gemeenschap in Albanië begonnen tijdens het Ottomaanse Rijk, met de val van Constantinopel. Cryptochristelijke gemeenschapen overleefden de Ottomaanse heerschappij. De helft van de gemeenschap moest emigreren naar Italië, wat nog steeds te zien is in de Arbëreshë gemeenschap, de Albanische gemeenschap in Italië.
Toen Albanië onafhankelijk was geworden in 1912, ontstond er een nieuw probleem. Het communistische regime van Enver Hoxha, een van de meedogenlooste dictators van Oost Europa, verklaarde het land atheïstisch. Kerken werden gesloten en tot musea, bioscopen of feestzalen omgebouwd. Priesters mochten geen religieuze bijeenkomsten meer houden. Theologisch onderwijs hield op te bestaan.
“De weg na de jaren negentig was zwaar” zegt Vader Gregory, een Christelijk Orthodoxe priester uit Tirana. “Ik moest eerst alles over het Christendom opnieuw leren. Ik nam tien jaar lang deel aan theologische cursussen. In die tien jaar is er veel veranderd. Er zijn steeds meer Christenen onder de 2,8 miljoen inwoners.”
Vader Gregory heeft drukke weken. Hij organiseert de hoofddiensten in de kathedraal in Tirana op zaterdag en zondag en heeft wekelijks doopceremonies. Bovendien reist Vader Gregory vaak naar Gramsh. Deze stad, 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad, heeft een hoog armoedegehalte. “Mensen moeten hier overleven met gemiddeld twee euro per dag en de werkloosheid is hoog”, zegt vader Gregory.

Er is weinig vefg2randerd en de geprefabriceerde huizenblokken uit het communistische tijdperk staan er nog steeds. Fabrieken zijn gesloten tijdens de transitie naar “Lasisez-Faire Economy”, een economie zonder staatsbemoeienis, die vaak verkeerd geïmplementeerd is. Het stadsgezicht biedt niet veel meer dan elke vijftig meter een café en kapperszaken in elk blok. Er is niet veel te doen en het lijkt erop dat iedereen er weg wil.
Vader Gregory legt uit dat de stad een hoog emigratiegetal heeft. “Jonge mensen willen weg omdat er geen banen zijn. Ze kunnen hun familie niet onderhouden. We willen dat ze gaan werken voor hun familie, maar immigratie is niet altijd de beste oplossing. Ongecontroleerde immigratie heeft geleid tot drugssmokkel, illegaal reizen en andere criminele activiteiten.”
Hij wil graag de fabriek opnieuw opbouwen in Gramsh. Vader Gregory vertelt dat de voorouders van de beroemde Antonio Gramshi, van de Arbëreshë gemeenschap in Italië, uit de stad kwamen. En dat deze mensen slim genoeg zijn om hun leven om te transformeren. “Ze hebben misschien zorgvuldige begeleiding nodig, maar er is altijd hoop.”
Vader Gregory vertelt over het opstarten van een goed doel met de naam “Faith, Hope and Charity” (“Geloof, hoop en een liefdadigheid”), dat zich zal inzetten voor drie hoofdacties:
Ten eerste is het nodig om de extreme armoede te bestrijden. Het idee is om in de gemeenschap voedsel te produceren voor gedeelde keukens en ‘mensas’ waar families kunnen eten en vrijwillig kunnen helpen. Door gezamenlijk te koken kunnen de kosten verlaagd worden, waardoor een maaltijd slechts 50 cent kost.
Vader Gregory denkt over manieren om zeker te weten dat het geld op de goede plek terechtkomt. Dat de armste mensen eten en basismedicijnen krijgen. Alles zal worden vastgelegd met foto’s en een website.

Ten tweede gaat het over sociaal empowerment en onderwijs. Dit kan voornamelijk door vrijwilligers gedaan worden. De samenleving van de perifere steden kan zo sterk beïnvloed worden. Belangrijk is ook dat er kennis overgebracht wordt. Hoe te solliciteren bijvoorbeeld. Ook beroepsopleidinFG1gen worden als zeer functioneel gezien.

Ten derde, het voorkomen van misdaad en geweld. Vader Gregory vertelt dat hij zich erg droevig voelt over Albaniërs die het nieuws halen in Nederland. “We voelen ons op een bepaalde manier verantwoordelijk” zegt hij. “Door de armoede en de weinige alternatieven is het voor maffia makkelijk om door te dringen in onze gemeenschappen. Er moet open gepraat worden over het idee dat de enige manier tot succes is door slecht te doen en dat gangster superhelden zijn. Dat idee moet ontkracht worden. Onze uitdaging lijkt op die van de kolonisten in de Verenigde Staten in 1900. Priesters moesten daar preken en de christelijke waarden onderwijzen, om zo de gemeenschappen te overtuigen geen deel te nemen aan de georganiseerde misdaad. Daarvoor moeten we nu in actie komen, samen met sociaal werkers, sociologen en professionele trainers.”

‘Faith, Hope and Charity’ heeft hulp nodig om te kunnen opstarten.

Wij willen daar als Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost en VONO (Van Oost Naar Oost) bij helpen. U kunt dit goede doel structureel steunen door (regelmatig) een bijdrage te storten op NL78RABO0133969037 ten name van DIACONIE PROT. GEMEENTE ovv GRAMSH.

(in verband met de hoge transactiekosten naar Albanië wordt het geld eerst verzameld op de diaconie rekening om daarna overgemaakt te worden naar Father Gregory)

Voor verdere informatie of vragen

Dineke Vis tel. 0553601929

Jaap Kappers tel. 0557519430

Email: vanoostnaaroost@gmail.com