Ga naar de inhoud

Financieel ondersteunen? Zo doet u dat!

Eigen bijdrage

Om de reis te maken is geld nodig. Alle jongeren en begeleiders die meegaan betalen voor de reis dan ook een eigen bijdrage. Maar naast deze bijdrage is veel meer geld nodig om te doen wat we graag willen doen. Om de reis toegankelijk te houden voor jongeren sparen we de rest van het benodigde geld bij elkaar door middel van acties en giften.

Acties

Ieder jaar starten de voorbereidingen voor de reis ongeveer 10 maanden voor vertrek. Naast het opzetten van de contacten in het land waar we vrijwilligerswerk gaan doen, het voorbereiden van dit werk en bouwen aan de groepsvorming, organiseren de jongeren die meegaan verschillende acties om geld in te zamelen. Deze acties vinden in de maanden voor vertrek plaats. Meer informatie over deze acties vindt u onder acties en opbrengsten.

Giften

Wilt u bijdragen aan een goed doel en wilt u dit mooie initiatief steunen? Dan kunt u uwĀ gift overmaken op IBAN nummer: Ā NL 78 RABO 0133969037Ā  ten name van DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE onder vermelding van Van Oost Naar Oost.

Wij zijn u zeer dankbaar, en onthoud: alle kleine beetjes helpen!